TAJNICA

Jona Blatnik, dr. dent. med.

Študij dentalne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključila leta 2015. Za svoj študijski uspeh je prejela Oražnovo priznanje. Po zaključku študija je tri mesece opravljala prostovoljno delo na Humanitarno-medicinski odpravi Bwama 2015 v Ugandi. Po zaključenem pripravništvu leta 2017 je pričela s specializacijo iz javnega zdravja, leta 2018 se je vpisala na doktorski študij Biomedicine.

Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Je članica Strokovne skupine specializantov javnega zdravja pri Sekciji za preventivno medicino (od leta 2017 dalje), članica Skupine za preventivo na področju ustnega zdravja (od leta 2017 dalje), članica Izvršnega odbora (IO) Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva (od leta 2019 dalje) in tajnica Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva (od leta 2020 dalje).

Med letoma 2018 in 2020 je bila članica projekta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) »Analiza kazalnikov in promocija ustnega zdravja prebivalcev Slovenije« (CRP V3-1715).