PODPREDSEDNIK

Jure Poglajen, dr. dent. med.

je zaključil študij dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kot absolvent dentalne medicine se je udeležil študijske izmenjave na Švedskem, Irskem in Makedoniji. Od strokovnih področji ga najbolj zanima laserska stomatologija endodontija in oralna kirurgija. Oktobra 2013 je v Barceloni na simpoziju WCLI postal Biolase Ambasador. Je član švedske razvojne skupine zobozdravnikov PrimeClub iz Stockholma, kjer je dejaven pri razvoju in preiskušanju novih zobozdravstvenih instrumentov. Jure je tudi referenčni zobozdravnik za mnoga tuja podjetja z dentalno opremo in materialom, še posebno iz območja ZDA, Skadinavije in Avstralije. Svojega znanja ne skriva in ga rad deli z drugimi kolegi. Jure prireja in vodi delavnice is področja laserske stomatologije, endodontije, steklenih vlaken in inovativnih instrumentov. Večkrat je tudi predaval na domačih in tujih srečanjih. Redno se udeležuje domačih in mednarodnih srečanj ter sejmov dentalne opreme, kar mu omogoče biti vedno v teku sodobne tehnike in tehnologije.

Jure je tudi vegan, aktivni državljan Evrope in Delova osebnost leta 2015 za njegovo humanitarno delo z begunci. V Zdravniški zbornici Slovenije je poslanec v skupščini kjer predstavlja zasebne zobozdravnike Posavja in Dolenjske. Novembra 2019 je postal podpredsednik Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.