Stomatološka sekcija SZD združuje splošne zobozdravnice in zobozdravnike ter specialiste vseh zobozdravniških strok. predvsem skrbi za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje zobozdravnic in zobozdravnikov. je s svojim delovanjem pričela že leta 1972. je leta 1975 prvič organizirala Slovenske stomatološke dneve »Iz prakse za prakso«.