Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva je članica Mednarodnega združenja zobozdravnikov – FDI (angl. World Dental Federation, fr. Fédération Dentaire International) od leta 1991.