Naše poslanstvo je predvsem
skrbeti za kontinuirano strokovno
izpopolnjevanje zobozdravnic
in zobozdravnikov.