Stomatološka sekcija SZD
združuje splošne zobozdravnice in
zobozdravnike ter specialiste
vseh zobozdravniških strok.