SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA – WOHD21 (poster)

20. marec je svetovni dan ustnega zdravja. Obeležujemo ga na pobudo Mednarodnega združenja zobozdravnikov – FDI (angl. World Dental Federation, fr. Fédération Dentaire International) z namenom, da bi dosegli optimalno ustno zdravje za vse.

Cilj svetovnega dneva ustnega zdravja je opolnomočiti ljudi za zagotavljanje dobrega ustnega zdravja. Aktivnosti, ki se izvajajo na ta dan, pomagajo zmanjševati breme bolezni v ustni votlini, ki prizadenejo posameznike, zdravstvene sisteme in gospodarstva povsod v svetu.

Stomatološka sekcija SZD sodeluje pri projektu promocije ustnega zdravja s skupino zobozdravnikov ZZS, Sekcije pedontologov SZD in NIJZ ter študentov dentalne medicine. Namen projekta je ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti skrbi za lastno ustno zdravje. S projektom promocije ustnega zdravja opozarjamo na osebno odgovornost vsakega posameznika do lastnega ustnega zdravja in na to, kaj lahko vsak sam naredi za svoje ustno zdravje.

Z dosledno ustno higieno in rednimi obiski pri zobozdravniku močno zmanjšamo verjetnost nastanka bolezni v ustni votlini, s tem pa krepimo tudi naše splošno zdravje.

Na voljo so informativne zgibanke in videi, ki prebivalce v vseh življenjskih obdobjih (predšolski otroci, šolarji, mladostniki, odrasla populacija, ter starejši, slepi in slabovidni) nagovarjajo k večji skrbi za ustno zdravje.

Za predšolske in šolske otroke so zgibanki in videi oblikovani v smislu zaobljub, v katere so vključeni starši, drugi svojci, zobozdravniki in politični odločevalci.

Za mladostnike in študente je ključno prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje, kamor sodi tudi ustna higiena. V zgibanki in videu jih spodbujamo k čiščenju zob pred spanjem kljub morebitni utrujenosti.

Srednja in starejša populacija sta tisti, pri katerih se v mladosti ustno zdravje in ohranitev lastnih zob še nista poudarjali kot vrednota. Za dobro ustno zdravje je najpomembnejša ustrezna ustna higiena, dosledno upoštevanje navodil in sodelovanje z zobozdravnikom ter zaupanje v znanje in tehnologijo.

Starejši, slepi in slabovidni spadajo v skupino ljudi z večjim tveganjem za nastanek in razvoj bolezni zob in ustne votline zaradi slabših ročnih spretnosti, motenj vida, nezdravih prehranskih navad, pridruženih bolezni in uporabe zdravil ter nerednega obiskovanja zobozdravnika.

Svetovni dan ustnega zdravja – WOHD21