E-zbornik povzetkov predavanj 

45. strokovnega srečanja stomatologov Slovenije “Iz prakse za prakso”