E-zbornik povzetkov predavanj 

46. strokovnega srečanja stomatologov Slovenije “Iz prakse za prakso”