E-zbornik povzetkov predavanj 

47. strokovnega srečanja stomatologov Slovenije “Iz prakse za prakso”