E-zbornik povzetkov predavanj 

49. strokovnega srečanja stomatologov Slovenije “Iz prakse za prakso”